Tilganger som blir benyttet for Android sporingsapplikasjonen

Posten sin sporingsapplikasjon ber om ulike rettigheter for å utføre nødvendige handlinger som trenger tilgang til informasjon fra din mobiltelefon. Nedenfor er en beskrivelse av hvilke rettigheter vi etterspør, hvorfor vi trenger disse rettighetene og hva de brukes til.

Tilgang til internett:

For at vi skal kunne innhente informasjon er vi nødt til å ha tilgang til internett for å oppdatere applikasjonen med siste hendelse.

Tilgang til Google Maps:

Applikasjonen etterspør tilgang til Google Maps, dette er nødvendig for at vi skal kunne tilby kartløsning med informasjon om hvor du kan hente din sending og eventuelt få en veibeskrivelse hvis du ønsker dette.

Tilgang til kamera:

Vi har laget en mulighet for å skanne strekkoder. For at dette skal være mulig trenger vi tilgang til ditt kamera på mobiltelefonen.

Tilganger for å aktivere Pushmeldinger:

For at du skal kunne motta pushmeldinger på din mobil trenger vi noen tilganger. WAKE_LOCK tilgang trenger vi for å vekke prosessoren når pushmeldingen dukker opp. RECEIVE og C2D_message er for å motta pushmeldinger.

Tilgang til kontakter:

I applikasjonen har vi laget en delefunksjonalitet. For at denne skal fungere trenger vi rettigheter til å nå din kontaktliste.

Utklipp fra rettigheten:

"Allows the app to read data about your contacts stored on your phone, including the frequency with which you’ve called, emailed, or communicated in other ways with specific individuals. This permission allows apps to save your contact data, and malicious apps may share contact data without your knowledge".

Det er absolutt ikke vårt ønske å be om all denne informasjonen. Vi bruker ikke denne informasjonen til noe annet enn å gi deg mulighet til å dele informasjon til andre. Vi lagrer ikke dataen og selger den heller ikke videre til andre. Google har dessverre ikke forskjellige grader av hvilken kontaktinformasjon man etterspør, og vi må derfor be om tilgang til alt.

Tilgang til kontoer:

Sporingsapplikasjonen ber om tilganger for å opprette en konto og administrere denne kontoen. For at du enkelt skal kunne bruke sporingsapplikasjonen uten å logge på hver gang trenger vi å etablere en sikker Posten konto på din telefon.